PROGRAM

Jsme z Prahy 2 a naše městská část je pro nás důležitá. Chceme žít v příjemném, přátelském a inspirujícím prostředí a rozvíjet naši čtvrť tak, abychom na ni mohli být všichni hrdí.


Praha 2 může být pro každého obcí v tom dobrém slova smyslu. Místem, kde se dobře žije mladým, starším, podnikavým i potřebným. Místem, kde politici naslouchají, úředníci pomáhají, kde se lidé cítí bezpečně a navzájem si vycházejí vstříc. Místem, kam se jeho obyvatelé i návštěvníci vždy rádi vracejí, a především místem, kde se dobře žije s našimi rodinami a blízkými. Ve městech, kde vládne levice – v Berlíně nebo ve Vídni – se to daří, tak proč ne u nás?


Praha 2 si zaslouží poctivou správu, poctivé úředníky, ale i poctivé politiky. Naše kandidáty jsme pečlivě vybírali a do volební mise vyslali nové tváře, ale i zkušené politiky, které jste zvyklí potkávat v ulicích Prahy 2 i na jejím úřadě. Dáte-li hlas levici, nezklameme vás.


Různá evropská velkoměsta mají ve vedení radnic levicové strany a prosazují levicově orientovaný program pro řízení města. Praha je dlouho – až příliš dlouho – pravicová, a to i v naší městské části. Jsme přesvědčeni o tom, že je čas na změnu. Na změnu postoje radnice k obyvatelům a návštěvníkům městské části. Na změnu přístupu k lidem a k jejich životní situaci. Jsme přesvědčeni o tom, že je čas na solidární sociální politiku, na klidnou dopravu, na prosazování potřeb obyvatel Prahy 2 nad zájmy politiků a na to, aby Praha 2 byla klidným místem pro klidný život.

Oblasti programu

Levicová řešení pro rodiny s dětmi

Lepší život pro rodiny na Praze 2

 1. Chceme, aby měli lidé k Praze 2 dlouhodobý vztah, proto považujeme za důležité, aby zde zůstávaly rodiny s dětmi
 2. Vyřešíme nedostatek míst v mateřských školkách
 3. Zřídíme přípravné třídy při základních školách na Praze 2, abychom odlehčili mateřským školkám
 4. Podpoříme vznik mateřských center a jeslí pro děti do tří let
 5. Pomůžeme rozvíjet a podporovat volnočasové aktivity dětí a mládeže
 6. Zřídíme příměstské tábory pro děti z Prahy 2 a pomůžeme tak rodičům i v létě

Levicová řešení pro seniory

My na seniory nezapomínáme

 1. Chceme umožnit seniorům aktivní a důstojný život rozvojem Klubu seniorů na Praze 2
 2. Zvýšíme informovanost mezi seniory o nabízených službách, kulturních akcích či nových rizicích, a to co nejvhodnější formou
 3. Zrealizujeme komplexní program “Praha 2 přívětivá pro seniory”

Levicová řešení pro sociální oblast

Dáváme Praze 2 sociální rozměr

 1. Budeme plánovat poskytování služeb v sociální oblasti podle reálných potřeb lidí na Praze 2 (včetně seniorů a osob se zdravotním postižením)
 2. Budeme poskytovat širší sociálně-právní poradenství pro všechny potřebné skupiny
 3. Provedeme hloubkovou analýzu fungování Centra sociálních služeb
 4. Budeme aktivně podporovat dobrovolnictví v sociální oblasti
 5. Zavedeme víceleté financování v sociálních grantech
 6. Budeme podporovat sociální firmy a sociální podnikání na Praze 2 a činnost neziskového sektoru
 7. Budeme zohledňovat sociální aspekt při zadávání veřejných zakázek
 8. Umožníme větší integraci dětí se zdravotním postižením ve školách na Praze 2

Levicová řešení pro bydlení

Dostupné bydlení je právem každého z nás

 1. Nechceme privatizovat obecní byty za účelem jejich okamžitého přeprodeje
 2. Prodej obecních bytů může pokračovat pouze pokud to bude výhodné pro obyvatele Prahy 2
 3. Budeme prosazovat principy férového bydlení pro všechny, včetně seniorů, ale i mladých rodin a rodin, které se dostaly do tísnivé situace
 4. Uděláme pořádek ve správě bytového a nebytového fondu a budeme jej spravovat vlastními zdroji

Levicová řešení pro bezpečnost

Spolu s vámi uděláme Prahu 2 bezpečnější

 1. Chceme zlepšit práci Městské policie, aby na Praze 2 byli opravdu naši strážníci
 2. Naši strážníci budou častěji vidět v parcích a méně u „botiček“
 3. Posílíme aktivity v informovanosti lidí o bezpečnostních rizicích
 4. Zajistíme lepší informovanost i lepší služby v případě mimořádných událostí
 5. Budeme trvat na větší koordinaci s magistrátem a to tak, aby hlas Prahy 2 (nejen v bezpečnosti) byl v Praze více slyšet

Levicová řešení pro dopravu

Klidná a regulovaná doprava na Praze 2

 1. Chceme zlepšit využívání barevných zón například zavedením označených parkovacích míst
 2. Na vhodných místech umožníme zahrádky restaurací a kaváren, ale nebudeme omezovat funkci chodníku, aby nebyl pastí pro rodiče s kočárky, zdravotně postižené a seniory
 3. Zasadíme se o to, aby na Praze 2 bylo více laviček, kde se můžete v klidu příjemně posadit
 4. Chceme více pěších zón
 5. Postaráme se o větší bezbariérovost na Praze 2

Levicová řešení pro životní prostředí

Praha 2 zelenější nejen v parcích

 1. Chceme zachovávat a obnovovat zeleň všude tam, kde je to alespoň trochu možné. Vyčleníme na to potřebné peníze v rozpočtu Prahy 2
 2. Nebudeme mrhat veřejnými penězi na nevyužívané parky (Ztracenka), ale investujeme je tam, kde budou vidět a sloužit všem občanům Prahy 2
 3. Zajistíme více kontejnerů na tříděný odpad
 4. Pomůžeme vám se směsným odpadem častěji a na místech dle vašich potřeb
 5. Zlepšíme služby pro čistější Prahu 2

Levicová řešení pro sousedský život

Veřejný prostor otevřený všem

 1. Budeme podporovat sousedský život a sousedské aktivity na Praze 2
 2. Budeme podporovat zlepšování kvality dvorků a prostor kolem domů formou obcí financovaných pilotních projektů – vzniknou tak nové zóny klidu nebo dětská hřiště
 3. Umožníme a budeme spoluorganizovat více akcí pro rodiny
 4. Zasadíme se o to, aby veřejný prostor plnil také svůj účel komunitního prostoru pro setkávání různých generací
 5. V parcích vytvoříme prostory pro grilování
 6. Podpoříme občanské a komunitní aktivity (jako například komunitní zahrady) na Praze 2

Levicová řešení pro kulturu

Skutečně kulturní Praha 2

 1. Prosadíme pro vás po vzoru evropských metropolí minimálně 1x měsíčně bezplatný vstup do vybraných kulturních objektů Prahy 2
 2. Vyčleníme na kulturní politiku městské části vyšší objem finančních prostředků
 3. Postaráme se o lepší propagaci kulturních institucí, kulturních akcí a záměrů nejen lepším marketingem v Novinách Prahy 2
 4. Postaráme se o zviditelnění a především lepší využití Bastionu a zarazíme zdejší předražené služby
 5. Na Prahu 2 vrátíme kvalitní kulturu – nové nekomerční kino, hudební sál otevřený pro všechny, moderní divadelní soubor hrající pro lidi
 6. Podpoříme kulturní akce v nevyužívané Gröbeho vile a také v opomíjeném parku Folimanka
 7. Budeme podporovat různorodé spektrum alternativních kulturních projektů

Levicová řešení pro otevřený úřad

Chceme přinést do úřadu jiný úhel pohledu

 1. Otevřeme úřad tak, abyste věděli, co se na něm děje a proč se to děje
 2. Zavedeme metody skutečně otevřené veřejné správy, jako je zveřejňování smluv, transparentní a opravdu veřejné zakázky, otevřená data, otevřený rozpočet apod.
 3. Budeme naslouchat vašim názorům a problémům a nebudeme se schovávat za zavřené dveře
 4. Chceme více zapojit obyvatele Prahy 2 do správy městské části. Chceme s vámi diskutovat vaše nápady a myšlenky – vaše slovo musí zaznít i při určování priorit rozpočtu
 5. Zefektivníme správu majetku městské části

Lokální programy

Levicová řešení pro Královské Vinohrady

 1. Vrátíme Vinohradskou tržnici lidem. Zasadíme se o návrat její původní funkce jako trhu s kvalitními potravinami
 2. Vytvoříme z náměstí Míru centrum kulturních aktivit na Praze 2
 3. Postaráme se o to, aby sportoviště sloužila především lidem z Prahy 2 (především začneme řešit katastrofální stav sportovišť vlastněných Sokolem)
 4. Postaráme se o dostatečnou kapacitu dětských hřišť (například rozšíříme hřiště v Riegrových sadech)
 5. Budeme usilovat o přímé propojení Vinohrad a Hlavního nádraží po více než dvaceti letech nečinnosti v této věci

Levicová řešení pro Nové Město

 1. Postaráme se, abyste se večer na Karlově náměstí nemuseli bát
 2. Dokončíme propojení albertovských strání
 3. Budeme podporovat aktivní a živou náplavku po vzoru měst v západní Evropě
 4. Zintenzivníme kontroly na farmářských trzích, abyste tam koupili jen kvalitní zboží – pokud si to budete přát, farmářské trhy rozšíříme
 5. Nedovolíme, aby se náplavka stala volným prostranstvím pro hloupé komerční akce (jachty na náplavce)

Levicová řešení pro Nusle a Vyšehrad

 1. Nenecháme zvítězit developery nad rozumem a lidmi z Prahy 2 v kauze nádraží Vyšehrad
 2. Postaráme se o to, aby Nusle byly bezpečnější a klidnější místo
 3. Postaráme se o revitalizaci Ostrčilova náměstí