Zajištění kvalitních veřejných služeb pro širokou skupinu obyvatel je prioritou

přidáno: 19. 9. 2014 5:17, autor: čssd Praha

Šimon KrmenčíkKvalitu života určuje kvalita veřejných služeb, jak je zřejmé ze zkušenosti našich sousedů. V různých městech Evropy, kde vládne levice, ať už v Mnichově či ve Vídni, jsou tyto oblasti v centru zájmu politiky dění a život v těchto metropolích také vykazuje nejvyšší kvalitu na evropském kontinentě. Zajištění kvalitních veřejných služeb přístupných pro co nejširší skupinu obyvatel proto považujeme za základní úkol politické reprezentace v Praze 2. Dostupné bydlení, rozvíjení kultury ve veřejném prostoru i dostatek míst v mateřských školách, to vše musí být prioritou vedení radnice. 

Poskytování služeb v sociální oblasti podle reálných potřeb obyvatel Prahy 2 nebo podpora integrace dětí se zdravotním postižením ve školách v Praze 2 jsou pro nás samozřejmostí. Neméně pozornosti si ale zaslouží senioři. Nabídneme jim důstojné prožití stáří v naší městské části. S tím souvisí mimo jiné zvýšení informovanosti mezi seniory, ze strany městské části by mělo jít o takovou formu, která pro ně bude nejpřijatelnější. Ve školské politice se zaměříme na zřízení přípravných tříd u základních škol v Praze 2, abychom odlehčili mateřským školkám, jejichž kapacita nedostačuje potřebám místních obyvatel. Podpoříme vznik mateřských center a jeslí, abychom více pomohli rodinám s dětmi, které se stále častěji propadají do existenčních problémů. 

Kulturní politika velmi výrazně profi luje oblast, ve které žijeme, spoluvytváří zdejší genius loci. Proto by v jejím zájmu měla být podpora různých alternativních projektů a živé kultury, ale i násobně více akcí a projektů charakterizujících danou městskou část – jako například unikátní projekt – Stopy židovské přítomnosti v Praze 2. V kulturní oblasti rozhodně budeme podporovat účelné akce v parku Grébovka či větší zviditelnění a především lepší využití Bastionu, kde v současnosti stojí voda více, než jinde celý oběd. Vše souvisí také s odpovídající propagací, a tak by změny k lepšímu měly směřovat i k razantnější propagaci sociálních, školských a kulturních aktivit v Novinách Prahy 2, která v současnosti vázne. Věřím, že jako občané Prahy 2 si zasloužíme větší nasazení politické reprezentace ve všech třech zmíněných oblastech tak, aby se naše městská část posunula o úroveň výše a stala se výstavní skříní a inspirací celé Prahy.

Šimon Krmenčík

Comments