Pozvánka na Kongres žen…nejen pro ženy

přidáno: 18. 9. 2014 6:01, autor: čssd Praha

V roce 2013 se v Národním domě na Vinohradech konala jedinečná akce – první český Kongres žen. Během dne jeho program navštívilo kolem 1000 žen, kromě seminářů k hlavnímu tématu Kongresu „Ženy a trh práce“, byly součástí programu také workshopy zaměřené na rozvoj dovedností a schopností žen (např. mentoring či rétorika). Vstup na Kongres byl pro všechny zdarma. Kongres se však neuzavřel jen do Národního domu, jako doprovodnou akci uspořádal na Náměstí Míru řadu koncertů, představil podnikatelky na veletrhu malých firem a zajištěn byl i program pro děti, včetně hlídání.

K čemu Kongres žen?

Ženy v České republice, stejně jako v jiných zemích, i nadále čelí řadě znevýhodnění, které z velké míry vyplývají ze stereotypních představ o ženských a mužských rolích. To se pak silně promítá do postavení žena na trhu práce: v ČR je nejméně zaměstnaných žen s malými dětmi ve věku do 6 let ze všech států EU. Ženy vydělávají v průměru o čtvrtinu méně než muži (průměrná měsíční mzda činí u žen 22 666 Kč, u mužů 30 192 Kč). Ženy jsou minimálně zastoupeny ve vedoucích pozicích a v podnikatelské sféře. V představenstvech 60 největších společností v České republice jsou ženy zastoupeny pouhými 4 % a v 85 % těchto představenstvech nejsou ženy zastoupeny vůbec. Kvůli výše uvedenému jsou ženy obecně více ohroženy chudobou než muži.

Zdá se vám to fér? Nám ne. Právě proto vznikl Kongres žen jako prostor pro síťování žen, pro podporu jejich mobilizace a formulaci společných požadavků. Výstupy prvního setkání Kongresu žen tak byly předány premiérovi a Kongres dále lobbuje za jejich naplnění.

Zapojte se!

V současné době chystá tým Kongresu žen, ve kterém mám tu čest být členkou, další ročník, který se stejně jako v roce 2013 uskuteční v Národním domě na Vinohradech. Téma je jiné, ale pálí stejně – ženy v médiích. Sexistické reklamy, nevyvážené zpravodajství či malé zastoupení žen ve vedoucích pozicích v médiích – to budou hlavní témata přednášek a workshopů. Stejně jako roce 2013 nás potkáte i náměstí Míru s bohatým doprovodným programem. Můžete si rovnou i poznamenat datum – sobota 20. června 2015, Národní dům na Vinohradech. Přijďte se pobavit a zároveň podpořit dobrou věc!

www.kongreszen.cz

Anna Kárníková


Comments