Péči o zeleň je třeba řešit komplexními opatřeními

přidáno: 19. 8. 2014 2:14, autor: čssd Praha   [ aktualizováno 1. 9. 2014 12:13 ]
Ivo SpurnýPéče o zeleň v parcích, uličních stromořadích, ale i ve vnitroblocích, je dennodenní usilovnou prací, s níž je spojeno několik problémů. Největším z nich je nárůst finančních prostředků na provoz a údržbu, dalšími jsou nárůsty poškození vybavení v parcích, dětských hřištích, mobiliářích a následná ochrana před vznikem škod nových. Městská část Praha 2 plánem dlouhodobého rozvoje zeleně, který by plynule přecházel do územního plánu okolních městských částí, jasně a předem plánovala výdaje a práce podle stáří a stavu zeleně, na ošetření, údržbu, taktéž na novou výsadbu zeleně.

Ne vždy finanční prostředky dostačují, navíc městská část snížila výdaje na úklid cest a košů v parcích, úklid psích exkrementů, dohled na hlídání parků a jejich denní monitorování či na vandalismus včetně sprejerů. Jak by měly vypadat kroky k nápravě? Bylo by dobré zvýšit činnost městské policie na území Prahy 2, umístit kamerový systém či znovu zavést ostrahu v parcích a z finančních postihů snížit napáchané škody. Problematická místa nalézáme někdy v uličních stromořadích vzhledem k různému vlastnictví – městskou částí či magistrátem. Zde by byla na místě lepší spolupráce, která by mohla přinést finanční úsporu.

Další záležitostí je včasné odstraňování náletů plevelných dřevin, aby se nemuselo pracně zasahovat ve ztížených podmínkách. Naopak velmi dobrým počinem je akce „Čistá dvojka“, která vychovává předškoláky k ochraně přírody a potažmo městského majetku. Nemělo by se plýtvat financemi na předražené a zbytečné projekty, k čemuž v minulosti bohužel docházelo. Přemýšlejme, zda odstranit zeleň kvůli výstavbě domů nebo kanceláří, jichž máme snad nejvíce v Evropě co do počtu na obyvatele.

A ještě malý dovětek na závěr – jistě by obyvatele Prahy 2 potěšilo, kdyby městská část vyhlásila fotosoutěž o nejhezčí úpravu vnitrobloku, který není udržován správní firmou, ale obyvateli samotnými. Chraňme zeleň ve městech, jsou to opravdu naše zelené plíce.

Ivo Spurný