Je nezbytné vyvíjet tlak, aby všechny bezpečnostní složky dělaly, co mají

přidáno: 19. 8. 2014 2:16, autor: čssd Praha   [ aktualizováno 1. 9. 2014 12:12 ]
Dagmar HornychováPolitická reprezentace Prahy 2 má jistě velký zájem na zajištění pořádku, čistoty veřejných prostor a posílení pocitu bezpečí obyvatel Prahy 2, koneckonců my, politici, jsme také obyvateli Prahy 2 a chceme se tu cítit bezpečně, neprodírat se odpadky, nezakopávat o špatně zaparkovaná auta, nebát se na ulici ani ve dne a ani v noci a nepřemýšlet, kdy nám kdo co ukradne...

Pokud se ptáme, co pro to děláme, je třeba si především říci, že v tom nejsme sami. O čisté ulice se stará městem zřízená organizace, o veřejný pořádek pak státní a Městská policie. Z titulu funkce má ve své gesci oblast bezpečnosti, krizového řízení a prevence kriminality starostka městské části, paní Mgr. Jana Černochová, která zároveň předsedá bezpečnostní komisi Rady městské části Praha 2 a navíc je poslankyní Parlamentu ČR, kde místní bezpečnost a zejména herny jsou jedním z jejích hlavních témat, jak často a ráda sama prohlašuje. Těžko říct, zda se paní starostce daří s kriminalitou bojovat, vzpomeňme právě její snahu vymýtit zde hazard, bohužel v tomto případě je vidět, že i sebelepší myšlenky nezkušených politiků v parlamentu narážejí na těžko prolomitelnou praxi.

Já osobně se snažím být bdělá, a pokud si všimnu, že dochází k porušování zákona, využívám své právo (které má mimochodem každý občan) a kontaktuji příslušné orgány, aby konaly. Zároveň, pokud za mnou spoluobčané v minulosti přišli s podnětem, že jsou s něčím nespokojeni, snažila jsem se přenést daný problém na jednání bezpečnostní komise, jehož se účastní i zástupci Policie ČR a Městské policie, aby se učinily patřičné kroky k sjednání nápravy. Udržení bezpečnosti a veřejného pořádku není jednoduchá záležitost, pokud se ale nebudeme bát ozvat a bojovat za svá práva s vědomím svých povinností, bude život na „dvojce“ bezpečnější.

A že máte strach, abyste nebyli za „bonzáky“? Inu, nemůžeme dostatečně chránit vaše bezpečí, když se nedozvíme, že se něco stalo. A je třeba si rovněž uvědomit, že bezpečnost obzvlášť je do jisté míry limitována také právním prostředím. Je nezbytné pravidelně vyhodnocovat zákony a pravidelně vyvíjet tlak na to, aby všechny bezpečnostní složky (také v Praze 2) dělaly, co mají.

Dagmar Hornychová