Článek Otevřený úřad myslíme vážně

přidáno: 25. 9. 2014 7:09, autor: čssd Praha
"Otevřený úřad” je zejména poslední dobou takový pěkný módní výraz, o kterém se sice hezký píše, ale už hůř se uvádí do praxe. Hned na úvod si řekněme, že něco úplně jiného je to v prostředí ministerstev a ústředních úřadů s celostátní působností a něco jiného je to na obecní a komunální úrovni. Na obcích je to jednodušší - důvody jsou celkem jasné, a totiž, že obec má k lidem pochopitelně blíž a také naopak.

Pod pojmem "otevřený úřad” si každý může představit leccos, od úřadu s otevřenými dveřmi a okny, až po participativní rozpočet. Ale málo co se dotáhne do praktického konce a upřímně řečeno, málo co má pak opravdový praktický dopad do otevřenosti místní správy a zapojení občanů do "věcí veřejných” na místní úrovni.

Dostáváme tak paradox, kdy si občané na jedné straně stěžují, že "politika je k ničemu” a že "ti na úřadě si stejně dělají, co chtějí”, a na druhé straně politická reprezentace a úředníci netuší, jak občany zapojit. A zapojí-li je, jejich aktivita a tím i dopad na místní záležitosti je minimální. Popravdě řečeno, není se čemu divit, když prostě člověk nemá na politiku čas. Ptejme se ale také, co mu ta "komunální politika” vlastně nabízí? Chceme-li po občanech, aby se zapojovali do místních záležitostí, jaké jim k tomu dáváme podmínky, jaké k tomu mají informace a připravujeme je na to vůbec?

"Chceme větší zapojení občanů a otevřenější úřad” - zní z úst politiků před volbami a občas i během volebního období. Ale umíme to vůbec? Klasickým příkladem je "transparentní rozpočet”. Ten sice řada městských částí má publikovaný na svých webových stránkách, ale je publikován ve formě pro potřeby úřadu a pro znalosti obvyklé, ale pro občana čtoucího si jednotlivé položky dosti nepochopitelné. Zveřejnit rozpočet v pochopitelné podobě není totiž vůbec jednoduché. Další oblastí je otevírání se úřadu lidem ve smyslu naslouchání a participaci obyvatel na činnosti úřadu. Ukázkou je třeba ODS na Praze 2, která v rámci "zlepšení komunikace úřadu” jaksi zrušila diskuse na webu a možnosti vyjadřovat se veřejně k určitým věcem a tématům pro úřad důležitým. Takhle otevřenost opravdu vypadat nemá.

Říká-li sociální demokracie ve své kampani, že chce úřad (respektive úřady) otevřít a že chce více naslouchat lidem, myslí to vážně a je připravena tam, kde k tomu díky mandátu voličů dostane příležitost, také pro participaci občanů připravit podmínky. K tomu existuje celá řada nástrojů, od setkávání vedení města a městské části s občany, až po dobře připravený a funkční systém připomínek občanů k zásadním tématům a dokumentům úřadů. Chceme se zasadit o skutečnou aktivizaci obyvatel, a to na základě relevantních informací, o zveřejňování daleko více informací než dnes a také třeba o transparentnější činnost rady a jejích komisí i o spolurozhodování lidí při běžných věcech v úřadu (tam, kde je to pochopitelně možné).


Comments