Nejnovější zprávy


Zasadíme se, aby se naše čtvrť rozvíjela ve všech směrech

přidáno: 6. 10. 2014 3:08, autor: čssd Praha

Praha 2 je bezpochyby centrální částí metropole a od tohoto faktu se musí odvíjet efektivní politika životního prostředí a dopravy.

Chceme zachovávat a obnovovat zeleň všude tam, kde je to možné, vyčleněním potřebných prostředků v rozpočtu Prahy 2. Dlouhodobý rozvoj zeleně včetně obnovy vnitrobloků jako oáz klidu uprostřed naší Prahy 2 a současně například řešení neutěšeného stavu parku na Karlově náměstí je rozhodně jednou z našich priorit. Současné finanční prostředky takové projekty bohužel nezohledňují – navíc městská část snížila náklady na úklid psích exkrementů, údržbu cest a košů v parcích, dohled na hlídání parků, či na potírání různých projevů vandalismu.

My nebudeme plýtvat veřejnými penězi na předražené a zbytečné záměry, jako na nevyužívaný park Ztracenka, neefektivní využití Bastionu či podobné „parkové projekty“, k nimž v minulosti docházelo a pokud u moci zůstane ODS, tak i nadále docházet bude. Naopak je investujeme tam, kde budou sloužit především občanům Prahy 2 a nejen stále stejným firmám, které opravy provádějí.

Více laviček, kde se můžete příjemně posadit, či kontejnerů na tříděný odpad, ale i na sběr starého ošacení pro charitativní účely, jsou jistě nezanedbatelnými prvky k větší spokojenosti a solidárnosti v životě občanů Praze 2.

Za zřetel stojí i současný stav Nuslí, na které se často zapomíná. Zasadíme o revitalizaci Ostrčilova náměstí, aby bylo v čistším a klidnějším stavu oproti dnešní realitě. I Nusle musí mít svůj prostor pro setkávání jako je na Vinohradech, například náměstí Míru. Budeme se věnovat i dokončení propojení albertovských strání a chceme také zlepšit fungování a využívání barevných zón například zavedením označených parkovacích míst, což dle zahraničních zkušeností navýší jejich počet až o 20 %.

Nadále na vhodných místech umožníme zahrádky restaurací a kaváren, ale nebudeme omezovat funkci chodníku, naopak zvážíme rozšíření počtu pěších zón. Budeme jednoznačně podporovat větší bezbariérovost Prahy 2, vstřícnost vůči rodičům s kočárky, zdravotně postiženým a seniorům.

Zasadíme se tedy o to, aby život na Praze 2 byl v přátelském, inspirujícím a příjemném, prostředí nejen pro vyvolené a naše čtvrť se rozvíjela ve všech směrech tak, že na ni budeme všichni patřičně hrdi.

 Michaela Marksová

Článek Otevřený úřad myslíme vážně

přidáno: 25. 9. 2014 7:09, autor: čssd Praha

"Otevřený úřad” je zejména poslední dobou takový pěkný módní výraz, o kterém se sice hezký píše, ale už hůř se uvádí do praxe. Hned na úvod si řekněme, že něco úplně jiného je to v prostředí ministerstev a ústředních úřadů s celostátní působností a něco jiného je to na obecní a komunální úrovni. Na obcích je to jednodušší - důvody jsou celkem jasné, a totiž, že obec má k lidem pochopitelně blíž a také naopak.

Pod pojmem "otevřený úřad” si každý může představit leccos, od úřadu s otevřenými dveřmi a okny, až po participativní rozpočet. Ale málo co se dotáhne do praktického konce a upřímně řečeno, málo co má pak opravdový praktický dopad do otevřenosti místní správy a zapojení občanů do "věcí veřejných” na místní úrovni.

Dostáváme tak paradox, kdy si občané na jedné straně stěžují, že "politika je k ničemu” a že "ti na úřadě si stejně dělají, co chtějí”, a na druhé straně politická reprezentace a úředníci netuší, jak občany zapojit. A zapojí-li je, jejich aktivita a tím i dopad na místní záležitosti je minimální. Popravdě řečeno, není se čemu divit, když prostě člověk nemá na politiku čas. Ptejme se ale také, co mu ta "komunální politika” vlastně nabízí? Chceme-li po občanech, aby se zapojovali do místních záležitostí, jaké jim k tomu dáváme podmínky, jaké k tomu mají informace a připravujeme je na to vůbec?

"Chceme větší zapojení občanů a otevřenější úřad” - zní z úst politiků před volbami a občas i během volebního období. Ale umíme to vůbec? Klasickým příkladem je "transparentní rozpočet”. Ten sice řada městských částí má publikovaný na svých webových stránkách, ale je publikován ve formě pro potřeby úřadu a pro znalosti obvyklé, ale pro občana čtoucího si jednotlivé položky dosti nepochopitelné. Zveřejnit rozpočet v pochopitelné podobě není totiž vůbec jednoduché. Další oblastí je otevírání se úřadu lidem ve smyslu naslouchání a participaci obyvatel na činnosti úřadu. Ukázkou je třeba ODS na Praze 2, která v rámci "zlepšení komunikace úřadu” jaksi zrušila diskuse na webu a možnosti vyjadřovat se veřejně k určitým věcem a tématům pro úřad důležitým. Takhle otevřenost opravdu vypadat nemá.

Říká-li sociální demokracie ve své kampani, že chce úřad (respektive úřady) otevřít a že chce více naslouchat lidem, myslí to vážně a je připravena tam, kde k tomu díky mandátu voličů dostane příležitost, také pro participaci občanů připravit podmínky. K tomu existuje celá řada nástrojů, od setkávání vedení města a městské části s občany, až po dobře připravený a funkční systém připomínek občanů k zásadním tématům a dokumentům úřadů. Chceme se zasadit o skutečnou aktivizaci obyvatel, a to na základě relevantních informací, o zveřejňování daleko více informací než dnes a také třeba o transparentnější činnost rady a jejích komisí i o spolurozhodování lidí při běžných věcech v úřadu (tam, kde je to pochopitelně možné).


Zajištění kvalitních veřejných služeb pro širokou skupinu obyvatel je prioritou

přidáno: 19. 9. 2014 5:17, autor: čssd Praha

Šimon KrmenčíkKvalitu života určuje kvalita veřejných služeb, jak je zřejmé ze zkušenosti našich sousedů. V různých městech Evropy, kde vládne levice, ať už v Mnichově či ve Vídni, jsou tyto oblasti v centru zájmu politiky dění a život v těchto metropolích také vykazuje nejvyšší kvalitu na evropském kontinentě. Zajištění kvalitních veřejných služeb přístupných pro co nejširší skupinu obyvatel proto považujeme za základní úkol politické reprezentace v Praze 2. Dostupné bydlení, rozvíjení kultury ve veřejném prostoru i dostatek míst v mateřských školách, to vše musí být prioritou vedení radnice. 

Poskytování služeb v sociální oblasti podle reálných potřeb obyvatel Prahy 2 nebo podpora integrace dětí se zdravotním postižením ve školách v Praze 2 jsou pro nás samozřejmostí. Neméně pozornosti si ale zaslouží senioři. Nabídneme jim důstojné prožití stáří v naší městské části. S tím souvisí mimo jiné zvýšení informovanosti mezi seniory, ze strany městské části by mělo jít o takovou formu, která pro ně bude nejpřijatelnější. Ve školské politice se zaměříme na zřízení přípravných tříd u základních škol v Praze 2, abychom odlehčili mateřským školkám, jejichž kapacita nedostačuje potřebám místních obyvatel. Podpoříme vznik mateřských center a jeslí, abychom více pomohli rodinám s dětmi, které se stále častěji propadají do existenčních problémů. 

Kulturní politika velmi výrazně profi luje oblast, ve které žijeme, spoluvytváří zdejší genius loci. Proto by v jejím zájmu měla být podpora různých alternativních projektů a živé kultury, ale i násobně více akcí a projektů charakterizujících danou městskou část – jako například unikátní projekt – Stopy židovské přítomnosti v Praze 2. V kulturní oblasti rozhodně budeme podporovat účelné akce v parku Grébovka či větší zviditelnění a především lepší využití Bastionu, kde v současnosti stojí voda více, než jinde celý oběd. Vše souvisí také s odpovídající propagací, a tak by změny k lepšímu měly směřovat i k razantnější propagaci sociálních, školských a kulturních aktivit v Novinách Prahy 2, která v současnosti vázne. Věřím, že jako občané Prahy 2 si zasloužíme větší nasazení politické reprezentace ve všech třech zmíněných oblastech tak, aby se naše městská část posunula o úroveň výše a stala se výstavní skříní a inspirací celé Prahy.

Šimon Krmenčík

O využití výnosů z prodeje by se mělo začít debatovat, v úvahu připadá i participativní rozpočet

přidáno: 18. 9. 2014 6:08, autor: čssd Praha

O tom, na jaké účely se použijí výnosy z prodeje domů a bytů, budeme rozhodovat my všichni, občané Prahy 2. Vhozením hlasovacího lístku to ale nesmí skončit. Byl bych nesmírně rád, kdyby se obyvatelé dvojky aktivně zapojili právě do této důležité diskuse. Nesmí to dopadnout jako v minulosti, naopak by se mělo začít debatovat, dělat referenda, v úvahu připadá i participativní rozpočet. 

Chtělo by to méně oslavných fotografi í v Novinách Prahy 2 a více komunikace s námi – voliči. Neměli bychom zapomínat na to, že zastupitelé nás zejména zastupují, ale právo podílet se na rozhodování nám vzít nesmí. 

Praha 2 v uplynulých letech, především pod vládou jedné strany, utratila stovky milionů mimo jiné z výnosů z předchozí privatizace. V současnosti městská část tedy nemá dostatek fi nancí na investice. Kam peníze zmizely – a nejednalo se i o podezřele předražené projekty? 

Ano, máme zahradu Ztracenka, máme i Bastion U Božích muk, ano, máme i zrekonstruovanou Grébovku. Je to krásné, ale nebylo cílem umlčet nás voliče těmito několika projekty, z nichž první dva prostory navštěvuje asi deset lidí za den? Nebylo možné udělat víc? 

Domnívám se, že ano, mohli jsme mít všechny školy opravené do poslední cihly, revitalizované vnitrobloky a parky mohly dále vypadat jako parky a ne jako zámecké zahrady, kde se člověk nemůže ani posadit na trávník. A snad i to Karlovo náměstí už mohlo vypadat k světu. 

Zanedbaných prostor máme u nás na dvojce stále dost, a i když se situace slimáčím tempem zlepšuje, přijde mi, že kvalita života stále není tam, kde by měla být. Abychom dokázali naplno využít potenciál Prahy 2, je nutné začít komunitně žít. Aby náš soused již nebyl bezejmenný občan, ale někdo, koho známe, koho pozdravíme a s kým můžeme společně řešit problémy v našem okolí. Zastavte se za mnou, bydlím v Italské…

Michal Tobrman

Pozvánka na Kongres žen…nejen pro ženy

přidáno: 18. 9. 2014 6:01, autor: čssd Praha

V roce 2013 se v Národním domě na Vinohradech konala jedinečná akce – první český Kongres žen. Během dne jeho program navštívilo kolem 1000 žen, kromě seminářů k hlavnímu tématu Kongresu „Ženy a trh práce“, byly součástí programu také workshopy zaměřené na rozvoj dovedností a schopností žen (např. mentoring či rétorika). Vstup na Kongres byl pro všechny zdarma. Kongres se však neuzavřel jen do Národního domu, jako doprovodnou akci uspořádal na Náměstí Míru řadu koncertů, představil podnikatelky na veletrhu malých firem a zajištěn byl i program pro děti, včetně hlídání.

K čemu Kongres žen?

Ženy v České republice, stejně jako v jiných zemích, i nadále čelí řadě znevýhodnění, které z velké míry vyplývají ze stereotypních představ o ženských a mužských rolích. To se pak silně promítá do postavení žena na trhu práce: v ČR je nejméně zaměstnaných žen s malými dětmi ve věku do 6 let ze všech států EU. Ženy vydělávají v průměru o čtvrtinu méně než muži (průměrná měsíční mzda činí u žen 22 666 Kč, u mužů 30 192 Kč). Ženy jsou minimálně zastoupeny ve vedoucích pozicích a v podnikatelské sféře. V představenstvech 60 největších společností v České republice jsou ženy zastoupeny pouhými 4 % a v 85 % těchto představenstvech nejsou ženy zastoupeny vůbec. Kvůli výše uvedenému jsou ženy obecně více ohroženy chudobou než muži.

Zdá se vám to fér? Nám ne. Právě proto vznikl Kongres žen jako prostor pro síťování žen, pro podporu jejich mobilizace a formulaci společných požadavků. Výstupy prvního setkání Kongresu žen tak byly předány premiérovi a Kongres dále lobbuje za jejich naplnění.

Zapojte se!

V současné době chystá tým Kongresu žen, ve kterém mám tu čest být členkou, další ročník, který se stejně jako v roce 2013 uskuteční v Národním domě na Vinohradech. Téma je jiné, ale pálí stejně – ženy v médiích. Sexistické reklamy, nevyvážené zpravodajství či malé zastoupení žen ve vedoucích pozicích v médiích – to budou hlavní témata přednášek a workshopů. Stejně jako roce 2013 nás potkáte i náměstí Míru s bohatým doprovodným programem. Můžete si rovnou i poznamenat datum – sobota 20. června 2015, Národní dům na Vinohradech. Přijďte se pobavit a zároveň podpořit dobrou věc!

www.kongreszen.cz

Anna Kárníková


Je opravdu efektivní současná správa obecního majetku?

přidáno: 2. 9. 2014 2:04, autor: čssd Praha   [ aktualizováno 2. 9. 2014 2:05 ]

Michal TobrmanNaše městská část získala a ještě získá prodejem části svého majetku pravděpodobně více než miliardu korun. Tyto finance samozřejmě nesmí být promrhány, což se podařilo minulému vedení radnice v případě rekonstrukce víceméně jen jednoho parku. Na druhou stranu nemá smysl nechat ležet ladem celou částku  na běžném účtu a každý rok tak o peníze přicházet. Z prodeje by měli mít užitek všichni občané Prahy 2.

Majetek městské části lze rozšířit o instituce, které Praha 2 dlouhodobě postrádá. Jedná se například o nedostačující přestárlé sportovní areály, o jejichž správu se nedostatečně starají místní sokolové. Nebo o zřízení míst na grilování v našich parcích, ale také o vytvoření zón, kde by rodiče, pokud si to budou přát, mohli nechat běhat svoje ratolesti bez rizika. Pro psy lze vytvořit agility hřiště, aby se mohli  vyřádit i oni.

A lze jít i dál - například dát do pořádku zanedbané vnitrobloky, minimálně na příkladu pilotních projektů financovaných obcí. Tady se ukrývá bájný poklad. Každý blok může mít svůj vlastní komunitní prostor. O tom všem by ale nemělo rozhodnout jen několik vyvolených, ale i my občané formou referend, participativního rozpočtu a dalších nástrojů přímé demokracie.

V případě bydlení je zapotřebí zásadním způsobem změnit pravidla sociálního bydlení, aby na dostupné bydlení dosáhlo více našich spoluobčanů, a to především seniorů a mladých rodin, které chtějí zůstat na Praze 2, ale současná bytová situace jim to neumožňuje. Naše obec má dostatek volných bytů, ale zcela nesmyslně je k tomuto účelu nevyužívá.

Velkou otázkou je, zda je opravdu efektivní současná správa obecního majetku a zda bychom ji neměli směřovat spíše pod samotnou obec a ne pod vyvolené správní firmy. Nakonec i horkou jehlou šitá pravidla prodeje obecních bytů, která schválila současná koalice, nejspíš nejsou pod tíhou několika pokut od ÚOHS úplně v pořádku a nabízí se otázka, zda není něco shnilého ve státě vinohradském?

Michal Tobrman

Rozhovor s volebním lídrem ČSSD na Praze 2

přidáno: 19. 8. 2014 2:25, autor: čssd Praha   [ aktualizováno 9. 9. 2014 7:02 ]

Michal Tobrman

Jak hodnotíte opoziční práci ČSSD na Praze 2?

Nalijeme-li si čistého vína, pak musím konstatovat, že opoziční práce většiny našich současných zastupitelů je bohužel nedostatečná. Z tohoto důvodu také přichází výrazná změna v podobě nové kandidátky pro komunální volby plné nejen mladického elánu, ale i životních zkušeností.Přesto lze určitě ocenit některé naše zástupce v komisích a výborech, kteří se na každé schůzi snaží bojovat za levicový program včetně toho, aby politika městské části byla přínosná i pro ty, kteří v životě neměli tolik štěstí, nebo se dostali do svízelné situace.

Osobně jsem vždy překvapen, jak asociálně až na výjimky hlasují představitelé ostatních stran v majetkové komisi, kde naše voliče zastupuji. Například ani rodině se šesti dětmi v obtížné životní situaci nejsou ochotni odpustit penále z dluhu na nájmu v obecním bytě. Rodinu tak ženou do nekonečné exekuční spirály, na což nakonec doplatí především děti. Z toho je mi opravdu smutno.

Zaslouží si současná starostka Jana Černochová z ODS pochvalu? Měl by v čele Prahy 2 stát někdo jiný?

Nemohu chválit někoho, kdo posílá obyčejné lidi pod most. Podle mého názoru by v čele radnice měl být někdo, kdo minimálně vidí dál, než na špičku svého nosu a uvědomuje si vlastní zranitelnost. Protože jedině potom pochopí, že jediná správná politika je práce pro blaho celé společnosti. Pokud budeme v životě myslet jen na sebe a pár vyvolených, pak nám to stejně žádné štěstí nepřinese. Nastal čas, aby v čele radnici byl někdo, kdo upřednostní práci pro druhé před vlastní propagací.

Jak hodnotíte současnou koalici vedenou ODS na Praze 2?

Hodnotit současnou koalici nelze bez zmínění skutečnosti, že vedoucí strana je u kormidla už dvacet let, za které dokázala promarnit šanci na opravdovou kvalitativní proměnu naší městské části. Například megalomanské investice do jednoho parku – Havlíčkových sadů – připravily městskou kasu o značnou část úspor, které v současnosti zoufale chybí. Navíc správa majetku především obecních bytů je často v katastrofálním stavu a současné nastavení privatizace obecních bytů nahrává spíše spekulantům než většině dlouhodobých residentů.

Abych ale nebyl jen negativní, musím na současné koalici ocenit, že se podařilo trochu rozhýbat zdejší kulturní scénu, například na Novoměstské radnici. Také podpora akcí typu „Piána na ulicích“ je velice pozitivní. Moc se mi také líbí podpora komunitních projektů jako například komunitní zahrady. Toto bychom rádi podporovali i my v budoucích letech a rozvíjeli komunitní život občanů Prahy 2, abychom poznali své sousedy a byli hrdí na místo, kde společně trávíme většinu života.

Podařilo se sociální demokracii na Praze 2 něco prosadit?

Mezi konkrétní změny, které sociální demokraté prosadili, patří především nastavení pravidel sociálního bydlení. Bohužel stávající koalice tato pravidla změnila v neprospěch obyvatel Prahy 2. Dále bych určitě zmínil přestěhování základní školy z rušné Legerovy ulice do klidné lokality ve Vratislavově ulici pod Vyšehradem. Rozumím sice rodičům, že tento krok nebyl zdaleka komunikován, tak jak by si zasloužil, ale věřím, že zpětně jej nehodnotí negativně a naopak oceňují nejen novou lokalitu, ale především to, že se školu tímto způsobem podařilo zachránit a jejich děti se vzdělávají v méně rušné a čistší části Prahy 2.

Co se naopak nepodařilo?

Musím se opakovat, protože jako velkou chybu hodnotím výběr některých zastupitelů za naši stranu do minulého zastupitelstva. Někteří totiž zklamali. Jsem proto také rád, že naše strana dokázala na Praze 2 prodělat katarzi a změnit se. Na druhou stranu nesmím zapomenout na naši nejvýraznější zastupitelku – současnou ministryni Michaelu Marksovou, která se z našeho malého obvodu dokázala, podobně jako Jiří Dienstbier, dostat až do vrcholné politiky a zatím se jí daří velmi dobře. Je vidět, že opravdu dobří a pracovití politici se dokáží prosadit.

Co očekáváte od podzimních komunálních voleb?

Naše strana nabízí alternativu vůči stávající koalici, především proti ODS, která už na Praze 2 vládne dvacet let. Doba předražených parků a nevyužívaných prostor jako zahrada Ztracenka nebo Bastion již doufám skončila. Chceme lidem jako jediná relevantní levicová strana ukázat, že v Praze nemusí vládnout jen pravice, aby město i samotná městská část prosperovala a byla přívětivější pro své rezidenty. Vzorem jsou pro nás úspěšní starostové v Berlíně, Paříži nebo Vídni.

Přijďte za námi v posledním týdnu před volbami.

přidáno: 19. 8. 2014 2:21, autor: čssd Praha   [ aktualizováno 9. 10. 2014 3:04 ]

Naši kandidáti s vámi již měsíc debatují v ulicích Prahy 2. Měli jsme téměř 50 volebních setkání a míříme do finále. Zastavte se za námi a podívejte se na náš pravidelně aktualizovaný Google kalendář. Budeme moc rádi a pokud se stavíte ráno, máme pro vás přichystanou i čerstvou kávu přímo od našeho lídra. Děkujeme moc za podporu.
Je nezbytné vyvíjet tlak, aby všechny bezpečnostní složky dělaly, co mají

přidáno: 19. 8. 2014 2:16, autor: čssd Praha   [ aktualizováno 1. 9. 2014 12:12 ]

Dagmar HornychováPolitická reprezentace Prahy 2 má jistě velký zájem na zajištění pořádku, čistoty veřejných prostor a posílení pocitu bezpečí obyvatel Prahy 2, koneckonců my, politici, jsme také obyvateli Prahy 2 a chceme se tu cítit bezpečně, neprodírat se odpadky, nezakopávat o špatně zaparkovaná auta, nebát se na ulici ani ve dne a ani v noci a nepřemýšlet, kdy nám kdo co ukradne...

Pokud se ptáme, co pro to děláme, je třeba si především říci, že v tom nejsme sami. O čisté ulice se stará městem zřízená organizace, o veřejný pořádek pak státní a Městská policie. Z titulu funkce má ve své gesci oblast bezpečnosti, krizového řízení a prevence kriminality starostka městské části, paní Mgr. Jana Černochová, která zároveň předsedá bezpečnostní komisi Rady městské části Praha 2 a navíc je poslankyní Parlamentu ČR, kde místní bezpečnost a zejména herny jsou jedním z jejích hlavních témat, jak často a ráda sama prohlašuje. Těžko říct, zda se paní starostce daří s kriminalitou bojovat, vzpomeňme právě její snahu vymýtit zde hazard, bohužel v tomto případě je vidět, že i sebelepší myšlenky nezkušených politiků v parlamentu narážejí na těžko prolomitelnou praxi.

Já osobně se snažím být bdělá, a pokud si všimnu, že dochází k porušování zákona, využívám své právo (které má mimochodem každý občan) a kontaktuji příslušné orgány, aby konaly. Zároveň, pokud za mnou spoluobčané v minulosti přišli s podnětem, že jsou s něčím nespokojeni, snažila jsem se přenést daný problém na jednání bezpečnostní komise, jehož se účastní i zástupci Policie ČR a Městské policie, aby se učinily patřičné kroky k sjednání nápravy. Udržení bezpečnosti a veřejného pořádku není jednoduchá záležitost, pokud se ale nebudeme bát ozvat a bojovat za svá práva s vědomím svých povinností, bude život na „dvojce“ bezpečnější.

A že máte strach, abyste nebyli za „bonzáky“? Inu, nemůžeme dostatečně chránit vaše bezpečí, když se nedozvíme, že se něco stalo. A je třeba si rovněž uvědomit, že bezpečnost obzvlášť je do jisté míry limitována také právním prostředím. Je nezbytné pravidelně vyhodnocovat zákony a pravidelně vyvíjet tlak na to, aby všechny bezpečnostní složky (také v Praze 2) dělaly, co mají.

Dagmar Hornychová

Péči o zeleň je třeba řešit komplexními opatřeními

přidáno: 19. 8. 2014 2:14, autor: čssd Praha   [ aktualizováno 1. 9. 2014 12:13 ]

Ivo SpurnýPéče o zeleň v parcích, uličních stromořadích, ale i ve vnitroblocích, je dennodenní usilovnou prací, s níž je spojeno několik problémů. Největším z nich je nárůst finančních prostředků na provoz a údržbu, dalšími jsou nárůsty poškození vybavení v parcích, dětských hřištích, mobiliářích a následná ochrana před vznikem škod nových. Městská část Praha 2 plánem dlouhodobého rozvoje zeleně, který by plynule přecházel do územního plánu okolních městských částí, jasně a předem plánovala výdaje a práce podle stáří a stavu zeleně, na ošetření, údržbu, taktéž na novou výsadbu zeleně.

Ne vždy finanční prostředky dostačují, navíc městská část snížila výdaje na úklid cest a košů v parcích, úklid psích exkrementů, dohled na hlídání parků a jejich denní monitorování či na vandalismus včetně sprejerů. Jak by měly vypadat kroky k nápravě? Bylo by dobré zvýšit činnost městské policie na území Prahy 2, umístit kamerový systém či znovu zavést ostrahu v parcích a z finančních postihů snížit napáchané škody. Problematická místa nalézáme někdy v uličních stromořadích vzhledem k různému vlastnictví – městskou částí či magistrátem. Zde by byla na místě lepší spolupráce, která by mohla přinést finanční úsporu.

Další záležitostí je včasné odstraňování náletů plevelných dřevin, aby se nemuselo pracně zasahovat ve ztížených podmínkách. Naopak velmi dobrým počinem je akce „Čistá dvojka“, která vychovává předškoláky k ochraně přírody a potažmo městského majetku. Nemělo by se plýtvat financemi na předražené a zbytečné projekty, k čemuž v minulosti bohužel docházelo. Přemýšlejme, zda odstranit zeleň kvůli výstavbě domů nebo kanceláří, jichž máme snad nejvíce v Evropě co do počtu na obyvatele.

A ještě malý dovětek na závěr – jistě by obyvatele Prahy 2 potěšilo, kdyby městská část vyhlásila fotosoutěž o nejhezčí úpravu vnitrobloku, který není udržován správní firmou, ale obyvateli samotnými. Chraňme zeleň ve městech, jsou to opravdu naše zelené plíce.

Ivo Spurný

1-10 of 12