Marie Vlková
Ing. Marie Vlková

My na seniory nezapomínáme

Absolventka VŠCHT a bývalá výzkumná pracovnice ve Státním výzkumném ústavu ochrany materiálu v Praze-Běchovicích. V únoru 1990 vstoupila do ČSSD a od roku 1998 je zastupitelkou na ÚMČ Praha 2 – v současnosti jí končí čtvrté volební období. V letech 2010 – 2012 byla neuvolněnou radní. Ve volném čase se věnuje aktivně výtvarné činnosti.

Žiji na Novém městě více než 30 let a jako většina občanů této městské části bych se odtud nerada stěhovala. Zejména senioři zde mají své kořeny a změna prostředí, na které jsou zvyklí, by zásadně narušila kvalitu jejich života. Ve spolupráci se Sdružením nájemníků jsem se letos zasadila o vznik bezplatné poradny v oblasti bytové problematiky a jsem připravena podpořit vše, co zajistí místním seniorům možnost dostupného bydlení. Chci, aby se senioři ve svém bydlišti cítili bezpečně, příjemně a především důstojně.